میخنگ اکدیم له ین ده


میخنگ باشین اه ین ده


نئچه قوربان دئمیشم


الیم یارا ده یه نده

یکشنبه 10 اسفند 1393
بؤلوملر : بایاتیلار,