دوندی روشن گونوم شام تاره
یوخدی مرگ ننه راه چاره
حشره تک آغلارام بو محلده
من سنی قویدوم آخر مزاره
لالای ای عضه و غم چکن یات
ای منی زاره دیل اورگدن یات...


سه شنبه 10 اسفند 1395
بؤلوملر : تورکجه شعرلر,