بیر دفعه دویونجان دئیب گولمه دیم

سئویب سئویل ماغین دادین بیلمه دیم

اورگیمین نیسگیل پاسین سیلمه دیم

گیلئی لیم بئله طالئع یازاندان

طالعیمه دردی غمی قازاندان

فرزین نقی یان

پنجشنبه 5 اسفند 1395
بؤلوملر : تورکجه شعرلر,