فلکین داد الیندن

اولمادیم شاد الیندن

یاپیشایدیم یاخاندان

چکییدیم داد الیندن

دوشنبه 27 بهمن 1393
بؤلوملر : بایاتیلار,