شور عشقم به هدر رفت و شباب شیرین
به گناهی که زمانی به "نمک" گفتم"دوز"

"استاد شهریار"

منبع: دیوان استاد شهریار، انتشارات نگاه، چاپ 43، صفحه 538، به نقل از کتاب: «شهریارلا بیرلیکده اؤزگه لشمکدن اؤزلشمه یه دوغرو» نوشته محمد رحمانی فر، ص68

شنبه 18 بهمن 1393
بؤلوملر : تورکجه شعرلر,